Skip to content

Om Pårørendealliansen

En paraplyorganisasjon for pårørende og deres rettigheter

Vi arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Vi  samarbeider med og innhenter kunnskaper og erfaringer fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet. Vi samarbeider nordisk med NKA, Anhörigas Riksförbund i Sverige og Pårørende i Danmark.

Medlem av Eurocarers

Siden 2016 har vi vært stolt medlem av Eurocarers – europeisk organisasjon for pårørendeområdet. I 2018 fikk vi også styreplass i organisasjonen.

Styret i Pårørendealliansen ble valgt fra medlemsorganisasjonene for 2. år på årsmøte 15.11.2018. Det består av følgende medlemmer:

Utvalg vi jobber i

Helse og omsorg departement (HOD)- Kontaktforum
Helsedirektoratets – Brukerråd
Helsetilsynets brukerråd
Sivilombudsmannens- rådgivende utvalg
Norges Forskningsråd– Porteføljestyret- Helse
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)- Erfaringspanel
Referansegruppe «Leve hele livet»-en kvalitetsreform for eldre