Skip to content

Om Pårørendealliansen

En paraplyorganisasjon for pårørende og deres rettigheter

Vi arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Vi  samarbeider med og innhenter kunnskaper og erfaringer fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet. Vi samarbeider nordisk med NKA, Anhörigas Riksförbund i Sverige og Pårørende i Danmark.

Medlem av Eurocarers

Siden 2016 har vi vært stolt medlem av Eurocarers – europeisk organisasjon for pårørendeområdet. I 2018 fikk vi også styreplass i organisasjonen.

Styret i Pårørendealliansen blir valgt fra medlemsorganisasjonene for 2. år. På Årsmøtet i nov 2020 ble følgende nytt styre valgt (fra venstre øverst og nedover):

Utvalg vi jobber i

Helse og omsorg departement (HOD)- Kontaktforum
Helsedirektoratets – Brukerråd
Helsetilsynets brukerråd
Sivilombudsmannens- rådgivende utvalg
Norges Forskningsråd– Porteføljestyret- Helse
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)- Erfaringspanel
Referansegruppe «Leve hele livet»-en kvalitetsreform for eldre