Skip to content

Om Pårørendealliansen

En paraplyorganisasjon for pårørende og deres rettigheter

Vi arbeider for bedre vilkår for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Vi  samarbeider med og innhenter kunnskaper og erfaringer fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet. Vi samarbeider nordisk med NKA, Anhörigas Riksförbund i Sverige og Pårørende i Danmark.

Medlem av Eurocarers

Siden 2016 har vi vært stolt medlem av Eurocarers – europeisk organisasjon for pårørendeområdet. I 2018 fikk vi også styreplass i organisasjonen.

Styret i Pårørendealliansen blir valgt fra medlemsorganisasjonene for 2. år. På Årsmøtet i nov 2022 ble følgende nytt styre valgt :

 • Leder: Espen Gade Rolland, ny -Norsk sykepleierforbund (NSF-SPOR)
  • Nestleder: Annika Fallsen Huhtala, Ung Kreft
  • Styremedlem: Kjetil Ørbeck, ny NHO Geneo
  • Styremedlem Vigdis Løback, A-larm
  • Styremedlem: Jacob Feght Conradi, ny – Kreftforeningen
  • Styremedlem (vara) : Ann Jorid Strømholt, ny – LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Styremedlem (vara) : Arvid Libak, ny- Pensjonistforbundet

Utvalg vi jobber i

Helse og omsorg departement (HOD)- Kontaktforum
Helsedirektoratets – Brukerråd
Helsetilsynets brukerråd
Sivilombudsmannens- rådgivende utvalg
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)- Erfaringspanel
Referansegruppe «Leve hele livet»-en kvalitetsreform for eldre
Kvinnehelseutvalget – oppnevnt medlem