Pårørendealliansen – Vi får politikerne til å lytte til deg.

Pårørendeundersøkelsen

Vi får politikerne til å lytte til deg

U
Helseminister Bent Høie, et titalls politikere og organisasjoner fikk rapporten fra Pårørendeundersøkelsen 2016