Vår 1 mai hilsen gir vi som hyllest til innsatsen pårørende og familier gjør for sine syke og eldre,nære og kjære
– det usynlige arbeidet som vi er så avhengige av.

Kjærligheten er en viktig drivkraft,
men ingen kan leve av kjærlighet alene!

Uten pårørende stopper Helse-Norge
Men uten støtte stopper pårørende!