«Noen» er med på å få ting til å skje i din hverdag eller involvert i det som besluttes om du jobber i helsevesenet eller helseforvaltningen.

Når Klara på 82 år dukker opp til spesialisttimen kl 14. så har en datter eller svigersønn tatt fri fra arbeid for å følge henne. Når den unge gutten skrives ut fredag kveld er det en nervøs søster og mor og far som venter på hva som skjer videre. Det er en søster som ringer og lurer på om hun skal ta med noen klær når hun er innom leiligheten og mater hunden og tar inn posten. Det er han som etterlyser drosjen som skulle hentet slagrammet kone til fysikalsk behandling mens han selv er på jobb. Hun som ringer til deg som saksbehandler og lurer på hvordan det går med søknaden om sykehjemsplass etter å ha vært pleier for sin mann i 4 år. Han som opplyser at pasienten er allergisk for antibiotika mens dere diskuterer behandlingen ved sengen.

Dette er gjerninger gjort av «Noen» som bryr seg og bryr seg om, pårørende og familie, venner og kjente. Fordi den som er til behandling eller får hjelp i det kommunale får også minst like mye hjelp fra nettverket rundt.

 

Les resten av innlegget her – vi har fått fast bloggplass i Dagnes Medisin:

https://www.dagensmedisin.no/blogger/anita-vatland/2018/01/25/kunnskap-om-de-usynlige/