Vårt Arbeid – Pårørendealliansen

Vårt arbeid

Et pårørendevennlig samfunn er samfunnsøkonomisk lønnsomt

S

800 000

er i en pårørendesituasjon

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Det kan være aldrene foreldre, eller sykdom som rammer søsken, partner – eller i verste fall, barn. Det kan skje alle.

 

Når man blir pårørende, trenger man litt ekstra støtte, veiledning og fleksibilitet i arbeid og hverdagen.

Dessverre møter mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon.

Vi må modernisere, utvikle, avvikle og forbedre våre velferdsløsninger for å møte fremtidens utfordringer med riktige virkemidler.

Mange kan oppleve god støtte på ulike områder, mens andre må finne informasjon og riktig hjelp, sloss i mange ulike «systemer», forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen og møter offentlige løsninger som ikke er logiske eller koordinerte

I dag er det er for uklare ansvarsområder, og for lite fleksibilitet for pårørendes situasjon.

 

La pårørende slippe å være advokater og behandlere. Vi vil bare være foreldre/pårørende, ikke vaktbikkjer…

Dette hadde gjort at jeg kanskje ikke hadde blitt uføretrygdet. Nå bor hun ikke hjemme lenger og hverdagen er lettere, men skaden er skjedd.

 

Resultatet

 

• Minst 110 000 årsverk
• Pårørendes innsats tilsvarer nær halvparten av hva kommunene selv yter
• Om bare kompensert med lønn minst 40 milliarder

«Ironien er at dagens pårørendepolitikk lager nye pasienter – som koster oss mer på sikt»

Løsninger: Et pårørendevennlig samfunn

En nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg

P

Vi i Pårørendealliansen jobber med å finne smarte og samfunnsøkonomiske løsninger, som gjør pårørendes hverdag enklere.

 

Pårørendealliansen en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Vi tror at arbeidsgivere, helsevesen, politikere, økonomer og sosialarbeider alle har interesse av et pårørendevennlig samfunn.

Løsninger for pårørende

  • Lorem Ipsum

For samfunnet

For arbeidsliv

Våre første mål

• Peke på utfordringer, behov og mulige løsninger
• Finne og fremme kunnskap fra internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer
• Bidra til et mer pårørendevennlig arbeidsliv for de som ivaretar syke og eldre
• Anerkjenne og peke på utfordringer som barn og unge som pårørende har
• Samordne og forenkle ulike prosesser som er til hinder for godt samarbeid og som skaper unødvendig byråkrati
• Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner
• Synliggjøre hva pårørende og familieomsorgen bidrar med i samfunnet