Vårt arbeid

Et pårørendevennlig samfunn er samfunnsøkonomisk lønnsomt

S

800 000

er i en pårørendesituasjon

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Vi vil oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse,  sykdom som rammer  noen nær oss – partner, søsken eller i verstefall barn.  Det kan skje med gode venner, kolleger og naboer som trenger vår hjelp. Det kan skje alle.

 

Når man blir en «aktiv» pårørende kan man trenge støtte, veiledning og fleksibilitet i både hverdag og arbeid. Dessverre møter  mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Det er også for store variasjoner , noe som er skape ulikhet og usikkerhet  i hverdagen.

Mange opplever god støtte på ulike områder, mens andre må selv finne frem til informasjon og riktig hjelp, sloss i mange ulike «systemer», forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen. De møter offentlige løsninger som ikke er logiske eller ko-ordinerte.

I dag er det er for uklare ansvarsområder, lite sammenheng i rettigheter og hjelp og for lite fleksibilitet for pårørendes situasjon. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke av den jobben de gjør

Vi vil modernisere,  avvikle og forbedre det som trengs  og om nødvendig utvikle nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer med riktige virkemidler! Vi kan ikke gå med gårsdagens løsninger inn i et moderne samfunn på dette området.

La pårørende slippe å være advokater og behandlere. Vi vil bare være foreldre/pårørende, ikke vaktbikkjer…
– Sitat Pårørendeundersøkelsen 2016

 

Dette hadde gjort at jeg kanskje ikke hadde blitt uføretrygdet. Nå bor hun ikke hjemme lenger og hverdagen er lettere, men skaden er skjedd.
– Sitat Pårørendeundersøkelsen 2016

 

 

Resultatet

• Pårørendes innsats på 110 000 årsverk tilsvarer nær halvparten av hva kommunene selv yter

• Om bare kompensert med lønn har dette en verdi på minst 40 milliarder NOK

«Ironien er at dagens pårørendepolitikk lager nye pasienter – som koster oss mer på sikt»

Løsninger: Et pårørendevennlig samfunn

En nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg

P

Vi i Pårørendealliansen jobber med å finne smarte og samfunnsøkonomiske løsninger, som gjør pårørendes hverdag enklere.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørendes utfordringer  og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Vi tror at  alle kan skape et mer pårørendevennlig samfunn uansett hvilken sektor vi forholder oss til. Rett og slett fordi det handler om å hjelpe noen som vil hjelpe andre!

Det er gledelig at Regjeringen i sin erklæring 14 januar 2018 fastslo at den vil arbeide for en Nasjonal strategi! https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/

Vi har med dette begynt de første skritt på å få til et mer pårørendevennlig samfunn og finner våre kommentarer til dette her:

http://parorendeprogrammet.no/aktuelt/glede-over-politisk-p%C3%A5r%C3%B8rendestrategi

 

Løsninger for pårørende

  • Lorem Ipsum

For samfunnet

For arbeidsliv

Våre første mål

  • Synliggjøre hva pårørende og familieomsorg bidrar med i samfunnet
  • Peke på utfordringer, behov og mulige løsninger
  • Finne og fremme kunnskap fra nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Bidra til et mer pårørendevennlig arbeidsliv for de som ivaretar syke og eldre
  • Anerkjenne og peke på utfordringer som barn og unge som pårørende har
  • Samordne og forenkle ulike prosesser som er til hinder for godt samarbeid og som skaper unødvendig byråkrati
  • Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken