Om Oss – Pårørendealliansen

Om oss

Et pårørendevennlig samfunn

O

Vi i Pårørendealliansen jobber med å finne smarte og samfunnsøkonomiske løsninger, som gjør pårørendes hverdag enklere.

Pårørendealliansen, org.nr. 914 408 075, stiftet 31. oktober 2014, er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Organisasjonen samarbeider med og innhenter kunnskaper og erfaringer fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet, Anhörigas Riksförbund i Sverige og Pårørende i Danmark, vi er medlem av Eurocarers.

Om oss

Menneskene

Vi som har tatt initiativet til Pårørendealliansen har erfaring som pårørende selv og har lang erfaring fra arbeid med og for pårørende i ulike organisasjoner, det være seg eldre, barn, kroniske sykdommer, rus og psykisk helse.

Vi har vært med i arbeidet for «Ny veileder for pårørende i helsetjenesten». I løpet av dette arbeidet over 2 års tid har vi anerkjent at det er mye som er felles for pårørende, uansett diagnose og tilstand for den/de vi er pårørende til.

Vi vil vise til gode nasjonale og lokale pårørendetilbud, hvor du kan hente informasjon og få påfyll som er nyttig og verdifullt.

Vi vil jobbe for at alle lover og rettigheter blir samlet under et felles område.

Navn Navnesen

Styreleder Pårørende og styremedlem i Pårørendeaksjonen – for en verdig eldreomsorg

Navn Navnsen

Styreleder Pårørende og styremedlem i Pårørendeaksjonen – for en verdig eldreomsorg