Om oss

Et pårørendevennlig samfunn

O

Vi i Pårørendealliansen jobber med å finne smarte løsninger

Pårørendealliansen, org.nr. 914 408 075, stiftet 31. oktober 2014, er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer , uavhengig av hvem man er pårørende til.Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Vi  samarbeider med og innhenter kunnskaper og erfaringer fra nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer innen pårørendefeltet. Vi samarbeider nordisk med NKA, Anhörigas Riksförbund i Sverige og Pårørende i Danmark.

Vi er siden 2016 medlem av Eurocarers – europeisk organisasjon for pårørendeområdet og fikk i 2018 styreplass i organisasjonen. www.eurocarers.org

Styret i Pårørendealliansen ble valgt fra medlemsorganisasjonene for 2 år på årsmøte 15.11.2018. Det består av folgende medlemmer:

Harald O.Norman, Pensjonistforbundet, styreleder

Dina G.Thune , Norgesgruppen ASA, nestleder

Annika Fallsen Huhtala. Ung Kreft . styremedlem

Marius Sjømæling, Organisasjonen BAR barn av rusmisbrukere, styremedlem

Harald Ulrik Sverdrup, LHL Hjerneslag, Styremedlem

Hasle Løschen, Akan kompetansesenter, varamedlem møtende

Jette Dyrnes, Helsefagarbeidere i Delta, varamedlem møtende

 

Om oss

Menneskene

Vi som har tatt initiativet til Pårørendealliansen har lang erfaring fra arbeid med og for pårørende i ulike organisasjoner, det være seg eldre, barn, kroniske sykdommer, rus og psykisk helse, i tillegg til egne pårørendeerfaringer.

Vi har vært med i arbeidet for «Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenesten». I løpet av dette arbeidet over 2 års tid har vi anerkjent at det er mye som er felles for pårørende, uansett diagnose og tilstand for den/de vi er pårørende til.

Pårørendealliansen ble anerkjent i brev av Helse og omsorgsdepartementet 3.10.2016. Vi er i 2019  1,8 årsverk.

Pr nå er vi blitt forespurt om og deltar i en rekke råd og utvalg, så som i Helsedirektoratet, Helse og Omsorgsdepartementet, Statens Helsetilsyn og i referansegruppe i Riksrevisjonen. Her er vi med på å løfte opp og å sikre at man tar med inn pårørendes utfordringer i nasjonale planer og tiltak.

Vår kompetanse og erfaring er etterspurt og vi merker økende interesse for å vite mer om pårørendes utfordringer i mange sammenhenger.

 

Anita Vatland

Daglig leder Pårørendealliansen

Anne-Grethe Terjesen

Fagsjef Pårørendealliansen.

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken