Skip to content

Statsbudsjettet 2024 – holder ikke løftet til pårørende

-Årets statsbudsjett er grått og kjedelig. Det legger ingen føringer for hva man tenker om pårørendes rolle. Det mest skuffende er likevel at Regjeringen går helt bort fra et viktig løfte i Hurdalsplattformen (side 60)

Anita Vatland, daglig leder for Pårørendealliansen, mener at budsjettforslaget er «potet» og «grått» i betydningen av at budsjettet er uten overraskelser, og at det ikke er satt av mer til å støtte pårørende, med tanke på hvor mye pårørende legger ned i det store samfunnsregnskapet. (140 000 årsverk!)

Særlig var Pårørendealliansen spent på hvordan Regjeringen ville følge opp sitt eget løfte i Hurdalsplattformen om å forbedre permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg.

Løftebrudd

Allerede april spurte Pårørendealliansen Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID)hva de har gjort for å forbedre regelverket slik at omsorgsoppgavene for pårørende ikke går utover deres arbeid.

Det har tatt nesten fem måneder å få svar, og daglig leder i Pårørendealliansen Anita Vatland er ikke beroliget.

-Det var så oppløftende at dette var kommet  i Hurdalsplattformen, og det er at alvorlig løftebrudd når det overhodet ikke er nevnt i statsbudsjettet for 2024

Denne beskjeden vil Pårørendealliansen gi i klartekst når de neste uke møter på Stortinget i forbindelse med høringer av statsbudsjettet:

Les hele kommentaren Pårørendealliansen har om statsbudsjettet  her