Skip to content

Pensjonist & pårørende – den nye «jobben»?

Vi har passert 1 million alderspensjonister i Norge! I 2050 vil det være hele 1 350 000 så økningen går raskt! Over 650 000 av disse vil være i alderen 85 +. Allerede nå er det mange pensjonister som gjør en svært stor innsats for sine nærmeste og flere vil det bli fremover. Jevnt over vil eldre få en bedret helse men statistisk så kommer en stor prosentdel av eldre til å trenge helsehjelp og tjenester, og mange få bistand fra sine nærmeste.

I bladet nr 5 – 22 av Pensjonisten som utgis av medlemsorganisasjonen Pensjonistforbundet er vi intervjuet om pårørendes situasjon i Norge idag og om gruppen pensjonister og deres særegne utfordringer:

» Pensjonister utgjør en stadig større del av pårørendegruppen.
– Siden levealderen øker, er det stadig flere som er pårørende for egne foreldre etter at de selv har blitt pensjonister. Samtidig kan de oppleve at partneren trenger mer hjelp som følge av sykdom, eller voksne barn eller barnebarn. Det er en villet politikk at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig, og botiden på sykehjem er redusert fra fem til to år i løpet av de siste årene. Det betyr at flere syke eldre bor hjemme lenger, og er avhengig av hjelp fra sine nærmeste» sier Vatland.

Les mer om Erik Pilgaard og hvordan han pleiet sin kone i mange år, før hun til slutt måtte flytte til sykehjemmet. Du kan finne artikkelen i bildeform her:

https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2022/07/Pensjonisten-1.jpg

https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2022/07/Pensjonisten-2.jpg

https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2022/07/P-3.jpg

https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2022/07/P-5.jpg

https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2022/07/P-6.jpg