Skip to content

Politikk takk!

Å snakke med de ulike politiske partiene og deres politikere er en del av vårt arbeid. Det er viktig å dele kunnskap, følge opp strategier og reformer, være koblet på dagsaktuelle tema og gi innspill inn i nye reformer og prosesser som både Regjeringen og de enkelte partier har i sine programmer. Denne våren og sommeren har vi bl a deltatt på Stortinget og i innspilllsmøter , samt møtt ulike politikere som vil ha kunnskap og diskutere. Her er bilde som bl a viser:

Vi fremfører budskap ut fra kunnskap og ut fra vedtatte viktige saker som pårørende har svart at de ønsker og trenger. Vi er aktive for selv å prøve å få møter, og er alltid positive til å stille opp. Målet er selvsagt, at kunnskap og innsikt, gir økt oppmerksomhet og politisk forståelse for pårørendes utfordringer, samt kraft til å iverksette nødvendige og viktige endringer!

Har DU saker du mener at vi bør huske på å ta med, så bruk gjerne innspillsskjemaet her på nettsidene!