Skip to content

Hvor er planene for pårørende i disse Covid19 tider?

Siden vi skrev om pårørendes roller i hjemmebehandling og hjemmesykehus den 25 februar, har mye skjedd raskt.

Vi er idag i Norge i en unntakssituasjon som vi ikke har vær i siden krigen, med restriksjoner for liv, arbeidsliv og helse. Det vil bli veldig tøft fremover og mange tjenester vil falle bort og aktiviteter stoppes.

Dette førte til at vi skrev et brev til landets anasvarlige helsemyndigheter den 11 mars som vi innledet med følgende:

På vegne av landets pårørende som pleier nærstående i sine hjem har vi i dag sendt følgende spørsmål til:

Helse- og omsorgsdepartementet (Norge) ved Bent Høie
Folkehelseinstituttet ved Camilla Stoltenberg
Helsedirektoratet ved Bjørn Guldvog
KS Kommunesektorens organisasjon ved dir. Lasse Hansen

Vi etterlyser klare råd og tiltak for denne gruppen som dreier seg om  mange tusen personer.

Du kan se hva vi spurte om i dette brevet som du finner her:
https://parorendealliansen.no/wp-content/uploads/2020/03/Korona-nr-1.docx.pdf