Skip to content

Våre alliansepartnere

Vi samler de som vil gjøre livet til pårørende bedre!

Å være alliansepartner viser at man vil gjøre en innsats sammen med andre for å synliggjøre, anerkjenne og arbeide for bedre vilkår for pårørende og familieomsorg. Denne rollen kommer til de fleste av oss en eller flere ganger i livet. Som samfunn bør vi legge til rette for at pårørende blir best mulig ivaretatt, i situasjoner som allerede er utfordrende. Vi vet alle at det ikke blir nok helsearbeidere til alle oppgavene fremover. Da bør vi gjøre livet så enkelt som mulig, når sykdom, diagnoser og tilstander blir hverdagslivet for mange. Det er både smart og samfunnsøkonomisk!

Pr november har vi nå 31 alliansepartnere i ulike kategorier. Til sammen har disse mer enn 750 000 personer tilknyttet , enten som medlemmer eller som ansatte!

Private bedrifter

Pasient og/eller pårørende organisasjoner

Interesseorganisasjoner, stiftelser og fagmiljøer

Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner

Kompetansesenter

Offentlige instanser og etater