Skip to content

Våre alliansepartnere

Vi samler de som vil gjøre livet til pårørende bedre!

Å være alliansepartner viser at man vil gjøre en innsats sammen med andre for å synliggjøre, anerkjenne og arbeide for bedre vilkår for pårørende og familieomsorg i eget område og sammen med andre i samfunnet.

Private bedrifter

Pasient og/eller pårørende organisasjoner

Interesseorganisasjoner, stiftelser og fagmiljøer

Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner

Kompetansesenter

Offentlige instanser og etater