Skip to content

Vår politikk

Dette mener Pårørendealliansen

Pårørende i Norge yter nær 50 % av all omsorg til syke og eldre. Pårørendealliansen vil synliggjøre utfordringer og arbeide for bedre vilkår og rettigheter for pårørende – uansett hvem man er pårørende til:

Publisert av Pårørendealliansen Fredag 13. oktober 2017

800 000 er i en pårørendesituasjon

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Vi vil oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse,  sykdom som rammer  noen nær oss – partner, søsken eller i verstefall barn.  Det kan skje med gode venner, kolleger og naboer som trenger vår hjelp. Det kan skje alle.

Når man blir en «aktiv» pårørende kan man trenge støtte, veiledning og fleksibilitet i både hverdag og arbeid. Dessverre møter  mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Det er også for store variasjoner , noe som er skape ulikhet og usikkerhet  i hverdagen.

Mange opplever god støtte på ulike områder, mens andre må selv finne frem til informasjon og riktig hjelp, sloss i mange ulike «systemer», forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen. De møter offentlige løsninger som ikke er logiske eller ko-ordinerte.

I dag er det er for uklare ansvarsområder, lite sammenheng i rettigheter og hjelp og for lite fleksibilitet for pårørendes situasjon. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke av den jobben de gjør

Vi vil modernisere,  avvikle og forbedre det som trengs  og om nødvendig utvikle nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer med riktige virkemidler! Vi kan ikke gå med gårsdagens løsninger inn i et moderne samfunn på dette området.