Kurs for arbeidsgivere

Få mindre sykefravær

S

Tallene og ordene fra tusenvis av pårørende lyver ikke. Mange forteller om høyt sykefravær og mange  årsverk går tapt fordi arbeidslivet er for lite tilpasset pårørendes omsorg.

Dette er et paradoks fordi de fleste pårørende vil jobbe når de kan og beholde tilhørigheten til arbeidslivet

Hvordan kan dere få til en pårørendevennlig arbeidsplass?

Bestill kurs

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken