Pårørendeundersøkelsen

Vi får politikerne til å lytte til deg

U
Helseminister Bent Høye, et titalls politkere og organisasjoner fikk rapporten fra Pårørendeundersøkelsen 2016