Skip to content

Pårørendeundersøkelsen

Gi din stemme, vær med på å bestemme

Hvorfor pårørendeundersøkelsen?

Til tross for at det er over 800 000 pårørende i Norge blir deres behov ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

Uten fakta og statistikk blir er det nærmest umulig å stille krav til politikerne. Derfor har vi siden 2016 gjennomført Pårørendeundersøkelsen der vi «tar tempen» på norske pårørende.

Hva vi har oppnådd – takket være deg

Tre seire takket være de 6000+ pårørende som svarte på undersøkelsen i 2017

#1 Media begynte å lytte

Over 6000 av dere fortalte oss i undersøkelsen i 2017 hvordan dere som pårørende hadde det. Dette gjenfortalte vi i debattinnlegg, kronikker og til journalister, noe som har resultert i saker fra NRK, Dagbladet, Aftenposten, VG – og mange mange flere. Se oversikten her.

#2 Politikerne begynte arbeidet med en nasjonal strategi for pårørende

Med mer kunnskap og fakta på bordet har flere politikere skjønt alvoret. De har satt i gang flere prosesser for at pårørende skal få det bedre. Blant annet arbeidet med en Nasjonal strategi for pårørende.

Vi har selvsagt vært i Stortinget, på høringer og jobbet tett opp mot politikerne for å videreformidle det dere fortalte oss i 2017!

#3 Nå skal vi følge opp politikerne og sørge for at de holder det de lover

4. desember fikk vi overrakt Pårørendestrategien med handlingsplan for 2020-2025 fra statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Men det er nå arbeidet virkelig begynner. Nå skal vi i Pårørendealliansen sørge for at politikerne fortsetter å lytte til pårørende og at det følger opp det de har lovet.

Nå er det er ekstra viktig at dere fortsetter å svare på hvordan dere har det og hva som er viktig for dere. Ellers vet vi ikke om politikken som lages virker!

Ta undersøkelsen – så skal vi sørge for at politikerne lytter til dine behov.

Ved å ta Pårørendeundersøkelse bidrar du til at vi får mer kunnskap og statistikk om hva som må til for at hverdagen til pårørende skal bli enklere.

Følg oss på facebook for å holde deg oppdatert på resultatene og neste gang det er undersøkelse.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor hjelper det å svare på undersøkelsen?

Ved å gjennomføre Pårørendeundersøkelsen bidrar du til at vi får mer kunnskap og statistikk om behovene pårørende har. I undersøkelsen får du også mulighet til å gi forslag til hvordan hverdagen kan bli enklere – om du vil.

Så skal vi i Pårørendealliasen videreformidlet budskapet ditt til politikere, næringslivet og andre aktører som kan gjøre hverdagen din enklere i fremtiden.

Hva vil dette brukes til?

Vi vil samle funnene våre i en rapport som vi igjen vil gi til politikere, journalister, medlemsorganisasjoner, forskere og andre som trenger å få god innsikt i pårørendes utfordringer.

Statistikken brukes også til å utforme presentasjoner og brosjyrer som vi bruker til våre informasjonskampanjer.

Er jeg anonym?

Du er helt anonym.

Hvem er Pårørendealliansen?

Vi er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å gjøre hverdagen til pårørende enklere. 

Bak oss står hundrevis av aktivister, pårørende, organisasjoner og bedrifter – som alle er enige om at det er viktig å løfte pårørendes stemme.