Hjelp & ressurser

For deg som er pårørende og i arbeid

H

«Gode kolleger og god arbeidsplass gjør at det er godt å ha en jobb som jeg trives med og har å gå til.»
Sitat fra Pårørendeundersøkelsen 2017

Der svarer 70 % av over 5000 spurte at de er i arbeid, nær 50 % heltid og 20 % deltid.

Å kunne være i arbeid opplever mange som et gode, selv om man står i en krevende pårørendesituasjon.

I perioder klarer mange det ikke, det er mye som skal organiseres, en ny diagnose eller tilstand har kanskje snudd livet på hodet og man må finne veien til en ny hverdag. Mange er også pårørende og i arbeid, men har mer og mindre krevende pårørende perioder eller opplever at sykdom som utvikler seg over tid krever mer og mer som pårørende.

De fleste pårørende i arbeidsfør alder vil beholde jobbtilhørighet. På jobben er vi oss selv – en god kollega, en dyktig medarbeider, en som bidrar, ikke bare «datter til», «sønn av», «broren til» eller «mammaen til» noen.

Å være i arbeid er også viktig for de fleste av hensyn til Økonomi og ikke minst, til den dagen vi skal i pensjon. Om man reduserer arbeid for å være pårørende, må det være noe den enkelte ønsker selv og ser konsekvenser av for både inntekt og pensjon. Det skal ikke være noen som skjer FORDI det offentlige ikke klarer å levere de tjenester og den oppfølging som trenges for den/de man er pårørende for!

Og kanskje enda mer viktig – I Norge er vi ett av de land med høyest arbeidsdeltagelse og hvor kvinner og menn jobber nesten like mye! I tillegg får vi via Perspektivmeldingen beskjed om at vi alle må jobbe mer og lenger. Da må vi se på hele området som angår det å stå i jobb kombinert med omsorg. https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/

Vi har spurt om norsk arbeidstagere og arbeidsgivere er klar for at mange ansatte vil komme til å kombinere arbeid og omsorg:
http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/anita-vatland/er-vi-klar-for-parorende-arbeidstakere

Det er også gjort litt forskning på dette:
http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Integrering/Parorendeomsorg/

Vi har mye å gjøre på dette området – og vi er i gang!

Norge trenger et pårørendevennlig arbeidsliv!

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken