Pårørende

Hvem er pårørende?

Hva sier loven? Lovdata
P

Som pårørende har du en del rettigheter

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Likevel opplever mange at rettighetene er utydelige , at de ikke er kjent eller at de ikke blir tatt hensyn til.

Pårørende rett til hjelp for egen del er også et område som trenger mer arbeid.

Å få til tydelige, logiske  og sammenhengende retttigheter er et av våre arbeidsmål

 

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken