Fakta & Statistikk

Generelt om pårørende i Norge

Slik samler vi vår statistikk Tjenester og kurs
F

Om pårørende og familieomsorg
(fra NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg)


Familieomsorgen er den usynlige omsorgen, som knapt registreres i saksbehandling, statistikker, nasjonalregnskap eller offentlige utredninger. Men den er der, – og den kan anes i statistikken når mange med omfattende bistandsbehov ikke får heldøgns tjenestetilbud i sykehjem eller omsorgsbolig, men likevel tilsynelatende klarer seg hjemme kun med besøk fra hjemmesykepleie og noen timer hjemmehjelp i uken.


Det nødvendige fokuset på det offentlige velferdsansvaret har i noen tiår satt den familiebaserte omsorg i skyggen,og bidratt til ytterligere usynliggjøring. Likeså har det vært et likestillingspolitisk mål å utvikle offentlige tjenester slik at kvinner, både som mødre og som døtre, ikke skal bindes fast i tradisjonelle roller som ulønnede omsorgsarbeidere.


Profesjonaliseringen av helse- og omsorgsfeltethar sannsynligvis på samme måte ført til at den offentlige oppmerksomheten blir knyttet til sykehjemog sykehus, og ikke til familieomsorgen, til tross for at den fortsatt har en årsverksinnsats på størrelse med den offentlige omsorgstjenesten

«Det er behov for å tenke og gjøre nytt» er konklusjon i denne NOUen

Den foreslår derfor en ny pårørendepolitikk med seks kjennetegn:
– Synliggjøring
– Likestilling
– Fleksibilitet
– Veiledning
– Avlastning
– Verdsetting

Pårørendealliansen er igang med dette arbeidet.

Synliggjøring av pårørendes situasjon gjennom årlige Pårørendeundersøkelser er et av våre bidrag!

«Verdsett det arbeidet mange pårørende gjør, hver dag, uten lønn» Pårørendeundersøkelsen 2017

Foredrag & kurs

Hvordan skape et pårørendevennlig samfunn

Et pårørendevennlig samfunn er både bærekraftig og samfunnsøkonomisk. Men hvordan kommer vi oss dit?

Les mer

Nøkkeltall

Hvordan har vi beregnet tallene?

800 000

er pårørende i Norge

Andre organisasjoners beregninger

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken