Skip to content

Ta testen

Er du pårørende?

Denne filmen fra Helsedirektoratet viser mennesker i ulike situasjoner som er pårørende.

Mange ser ikke på seg selv som en «pårørende», de bare «hjelper til». Det kan også være at du ikke er i familie til den du hjelper, men du er likevel den som stiller opp og som gjør det som «ingen» andre gjør.

Spør deg selv: Er du en som hjelper til – og da i en pårørendesituasjon?

Her er noen spørsmål å reflektere over:

  1. Er du ofte bekymret for din nærmeste eller over situasjonen til noen du hjelper?
  2. Har du opplevd endringer i hans eller hennes personlighet?
  3. Opplever du, at din egen hverdag har blitt mer presset?
  4. Setter du dine egne behov og ønsker til side?
  5. Sover du dårligere om natten, har vanskelig for å sovne eller sover i kortere perioder enn før?
  6. Synes du at din egen helse er dårligere enn før?
  7. Føler du dig innimellom ensom,isolert og oversett?
  8. Har fordelingen av oppgaver i din familie forandret seg?
  9. Bekymrer du deg mer enn før for familiens økonomiske situasjon?
  10. Har du noen, som kan ta over for deg, om du ikke kan hjelpe den du hjelper?

Hvis du kan svare ja på 5 eller flere av disse spørsmålene, så er du ikke bare pårørende, men også aktiv omsorgsgiver.