Skip to content

Hjelp til pårørende

Ressurser og hjelpetjenester for deg som er pårørende

Det er hjelp å få i mange former!

Vi i Pårørendealliansen jobber overordnet med andre for å få frem kunnskap om og vise utfordringene som mange pårørende står i, til politikere, myndigheter og fagmiljøer som kan påvirke dette.Sammen kan vi forbedre vilkårene for pårørende i alle livsfaser!
Vi har andre organisasjoner og virksomheter som medlemmer og ingen enkeltpersoner.
Derfor kan vi ikke hjelpe deg – men det finnes det mange andre som kan!
Under finner du tips for hvor du bør søke etter informasjon, rettigheter og treffe andre i samme situasjon
Du bør også søke opp informasjon i den kommunen som den du er pårørende til bor i!

Noen av våre alliansepartnere