Skip to content

Er jeg pårørende?

Er jeg en pårørende?

Jeg bare «hjelper til»

Mange ser ikke på seg selv som en «pårørende», de bare «hjelper til». Det kan også være at du ikke er i familie til den du hjelper, men du er likevel den som stiller opp og som gjør det som «ingen» andre gjør.

Spør deg selv: Er du en som hjelper til – og da i en pårørendesituasjon?

Her er noen spørsmål å reflektere over:

  • checkEr du ofte bekymret for din nærmeste eller over situasjonen til noen du hjelper?
  • checkHar du opplevd endringer i hans eller hennes personlighet?
  • checkOpplever du at din egen hverdag har blitt mer presset?
  • checkSetter du dine egne behov og ønsker til side?
  • checkSover du dårligere om natten, har vanskelig for å sovne eller sover i kortere perioder enn før?
  • checkSynes du at din egen helse er dårligere enn før?
  • checkFøler du deg innimellom ensom, isolert og oversett?
  • checkHar fordelingen av oppgaver i din familie forandret seg?
  • checkBekymrer du deg mer enn før for familiens økonomiske situasjon?
  • checkHar du noen som kan ta over for deg, dersom du ikke kan hjelpe den du hjelper?

Hvem er pårørende i juridisk forstand?

Her finner du hvordan loven ser på dette.