Alliansepartnere

Et viktig signal til samfunnet

A

Å være alliansepartner viser at man vil gjøre en innsats sammen med andre for å synliggjøre, anerkjenne og arbeide for bedre vilkår for pårørende og familieomsorg i eget område og sammen med andre i samfunnet.

Vi tar opp alliansepartnere i følgende kategorier:

 1. Frivillige og ideelle organisasjoner
 2. Norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
 3. Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og fagforbund
 4. Offentlige instanser og etater
 5. Private bedrifter og stiftelser

Forutsetning for partnerskap er at man støtter opp under Pårørendealliansen sin visjon og formål i vedtektene:

§1 Formål

Formål – Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen skal være kunnskapsbasert og innhente kunnskap fra og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og  fag-  og forskningsmiljøer.

Vilkår for partnerskap og kontingent er utarbeidet av styret.

Alliansemedlemskap i Pårørendealliansen gir følgende fordeler:

 • Synliggjøring av logo på Pårørendealliansen sine websider og annet relevant materiell
 • Mulighet for å sette sin organisasjons navn med på høringssvar hvis ikke egne svar
 • Tilgang til resultater fra pårørendeundersøkelser i form av rapporter, foredrag,konferanser og på medlemsmøter
 • Relevant forskning og informasjon
 • Deltagelse i og planlegging av arrangementer tilknyttet Nasjonal Pårørendedag
 • Allianseforum – nettverk for og av de som jobber med pårørendespørsmål hos alliansepartnere. Mulighet til forespørsel/deltakelse i ulike arbeidsgrupper og i ulike råd og forum
 • Medlemskap med stemmerett ved årsmøtet i Pårørendealliansen for mor/landsdekkende organisasjoner

Medlemskap – alle fordeler som over med unntak av å kunne delta på årsmøter.

Kontingent 2019

 • Medlemskap med stemmerett kr 5000,-
 • Medlemskap kr 2500,-

Faktureres fortløpende etter godkjenning av medlemskap i styret og gjelder for kalenderår.

Last ned skjema for søknad om medlemskap her:

Last ned skjema her:

Søknad medlemskap

Annen støtte:

Pårørendealliansen kan etter etisk utarbeidede retningslinjer, motta sponsorstøtte og annen støtte til drift og arrangementer uten gjenytelser. Dersom du, din bedrift eller organisasjon ønsker å støtte oss, kan du lese mer om dette på siden støtt oss.

 

Les vedtekter og vilkår for medlemskap

Meld deg på nyhetsbrev

Få oppdateringer når det skjer noe viktig i pårørendesaken