Skip to content

Morgendagens omsorg – er NÅ!

Hva har skjedd på «pårørendefeltet» etter at den offentlige utredningen Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11) kom for ti år siden? NOU-en lanserte en såkalt ny og moderne pårørendepolitikk. Stoltenberg II-regjeringen foreslo deretter i Meld. St. 20 Morgendagens omsorg (2012–2013) å etablere et eget program for det de omtalte som en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk for 2014–2020 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). Har pårørendeprogrammet hatt noen virkning, eller er det politikken på andre områder som har betydd mest?

Regjeringen Solberg lanserte i 2020 en Pårørendestrategi med handlingsplan , med 3 overordnede mål og 35 tiltak.

Hva er da status etter disse 10 årene? Har vi en ny og moderne pårørendepolitikk eller er det politikken på andre områder som har betydd mest?

Vi har fått kommentere de siste 10 års utvikling, siden Pårørendealliansen oppstod som konsekvens av NOUen og for å være en pådriver til å følge opp og følge med på dette feltet. Les hele vår kommentartikkel her Senter for omsorgsforskning – >

Artikkel : Fortsatt bare rørende for pårørende – 10 år med fremskritt?

Hint— det gjenstår en del og nå er det bl a Hurdalsplattformen som må følges opp for å få en ny og moderne pårørendepolitikk!