Pårørendes dom for 2020 : Innestengt, utestengt – eller utelatt!

Korona året 2020 har vært et tøft år for mange pårørende! Innestengt: Mange opplevde at tjenester og tilbud ble stengt og at de ble stående med mye mer ansvar og oppgaver. Tjenestene har ikke vært på tilbudssiden med å ta kontakt, selv om de vet at mange pårørende har hatt det tøft og vært uten … Fortsett å lese Pårørendes dom for 2020 : Innestengt, utestengt – eller utelatt!