Skip to content

Selvmord og selvmordsforsøk – oppfølging av pårørende

«Det er i dag en bedre forståelse for betydningen av pårørende som aktive støttespillere i behandlingen av pasienter med selvmordsrisiko og for at pårørende kan utgjøre en viktig støtte og ressurs» Dette er skrevet i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (2008)

Regjeringen arbeider nå med en egen Handlingsplan for forebygging av selvmord. I 2018 tok 674 personer livet sitt. Det er beregnet at rundt 6000 personer utfører selvmordsforsøk hvert år og bak disse igjen står fortvilte pårørende , som skal forstå, si fra og følge opp og leve med dette i mange sammenhenger.

Via våre medlemsorganisasjoner har vi fått mange gode innspill til hvordan pårørende bør ivaretas , som er viktig i en Handlingsplanen for forebygging av selvmord. Dette er samlet og ble overlevert på et møte hos Helse og omsorgsdepartementet nå i august 202. Du kan lese hele Høringsinnspillet vårt her