Skip to content

Pårørende trenger tydelige råd fra myndighetene

Kreftceller Illustrasjon: Thinkstock

Brev til Helse og omsorgsdepartementet 20.03.20

Som HOD er kjent med har de pårørende mange oppgaver og yter 50% av omsorgen før denne korona krisen.

Helsetjenesten må prioritere de sykeste og konsekvensene er at de pårørende vil få enda flere oppgaver. Kommunene ber pårørende overta en del av oppgavene til helsetjenesten og Sykehusene sender pasienter hjem til familien. Spørsmål og bekymringene strømmer inn til oss og andre og vi etterlyser tydeligere råd til pårørende / nettverk fra myndighetene

Vi håper man så raskt som mulig kan svare på spørsmålene nedenfor :

Hvordan forhindre smitte? Hvordan beskytte seg selv for å ikke få smitte eller smitte den en er pårørende til?

Hva om pårørende selv blir syk? Hva skal pårørende gjøre hvis en selv blir syk og bor sammen med  den i den sårbare pasientgruppen?

Når kommunen ikke kan yte helsehjelp og pårørende må overta? Får de pårørende som er i arbeid økonomisk kompensasjon som omsorgsdager?

Hva slags informasjon og veiledning får de pårørende? Opprettes det egne kontaktpersoner og telefonlinje til de pårørende der de kan få hjelp lokalt?

Informasjon og veiledning for pårørende Pårørende vil fremover ha stort behov for informasjon på ulike områder. Vi etterlyser en egen nasjonal informasjonsside der pårørende kan få riktig og oppdatert informasjon samlet (på Helsenorge.no og FHI)

Med vennlig hilsen

Anita Vatland                                     Anne-Grethe Terjesen

Leder Pårørendealliansen                 Fagsjef Pårørendealliansen