Skip to content

Åpent brev – «Hjemme med syk voksen» Hvilke løsninger gjelder for dem?

Arbeids og sosialdepartementet v/statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Vi viser til dagens utvidede og klargjorte regler for å være hjemme fra jobb med barn når det ordinære tilbudet for dem er stengt, og være hjemme fra jobb med barn som er syke opp til 18 år. https://www.nrk.no/norge/borte-fra-jobb_-her-er-dei-nye-reglane-1.14953784?fbclid=IwAR3biJ38kdD06YdM6ReoFmlQwWepONe79l43BNYH2FV1t8jm6kasbdWyMQk

Hvilken løsning skal gjelde for de som må være hjemme fra jobb og passer syke og eldre i denne tiden – får de også betalt omsorgsdager?  Det er jo realiteten for veldig mange pårørende som ikke lenger har:

  • Tilbud om dagaktiviteter og avlastning som gjorde det mulig å gå på jobb
  • Nå må være hjemme med personer som venter på behandling som avlyses på grunn av koronasituasjonen, som ikke klarer seg alene
  • Får beskjed om at tjenester ikke lenger leveres nærstående på grunn av sykdom og smittehensyn
  • Får hjemsendt pasienter fordi det skal frigjøres kapasitet i helsetjenesten eller på annen måte trenger tilsyn hjemme men ikke blir innlagt i institusjon.

Disse skal bistå ulike sårbare grupper, syke og eldre og denne gruppen kan ikke betale sine regninger med takksigelser og kjærlighet!

Her krever vi at disse omfattes av de nye reglene for Omsorgsdager x 2 som for barnehagebarn og skolebarn eller at de har rett til pleiepenger som gjelder i ordningen omsorg ved livets siste fase, som nå bør kunne haste-endres for dette formålet, hvor 60 dager tas bort.

Vi ber om en snarlig avgjørelse på dette for å kunne formidle til våre medlemmer og til allmennheten, da dette er noe vi har mye henvendelser om

Med vennlig hilsen

Anita Vatland                                     Anne-Grethe Terjesen

Leder Pårørendealliansen                 Fagsjef Pårørendealliansen