Skip to content

Pårørendedagen 22 september – for å synliggjøre og verdsette!

En dag dedikert til å synliggjøre og markere pårørendes innsats!

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir sett og møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på skoler og arbeidsplassen.

Ved å markere pårørendedagen viser dere at pårørende fortjener å bli sett og lyttet til. Dere bidrar til saken gjennom å spre kunnskap og forståelse om pårørendes situasjon.

Vi har en egen nettside om denne dagen og hva man kan gjøre og få tips, råd og ideer! Sett av dagen i kalenderen og bli med å markere våre usynlige helter!  Se mer på nettsiden om Pårørendedagen !