Arendalsuka er stedet å være for en liten organisasjon med en stor sak. Her skjer det mange debatter og ikke minst mange møter mellom folk, politikere og organisasjoner som man kan bruke mange uker ellers på å få til.

Vi deltok første gang i 2016, da vi fikk lov til å holde en debatt og lanserte behovet for en Pårørendestrategi. I 2017 deltok vi i 2 debatter og i 2018 deltok vi i 3.

Nå i 2019 er vi blitt «store nok» selv til å arrangere debatter og sammen med våre medlemmer har vi fått til dette på programmet:

Tirsdag 13/8 kl.20.30 – 22.00 Teltscenen på Ferjekaia

 «Pårørende – innbyggere uten stemme, – men med stemmeseddel»

Det er Kommunsvalg i år og derfor lanserer vi Pårørendepolitisk barometer – om hvordan pårørende opplever støtten fra kommunen sin. Etterpå blir det debatt med følgende politikere:
Sveinung Stensland
Kjersti Toppe
Geir Jørgen Bekkevold
Karin Andersen
Ingrid Williamsen
Maria Karine Aasen-Svensrud
Anne Kristin Vie
Helsepartiet ordførerkandidat Oslo, Arendal eller Lillestrøm

Følg lenken og les mer her : https://www.facebook.com/events/460443637850565/

Onsdag 14/8 kl.20.30 – 22.00 Teltscenen på Ferjekaia

 «Pårørendes aften – hvordan lage gode tilbud i kommunene »

Møt mange av våre medlemsorganisasjoner og hør om deres arbeid med og for pårørende. Møt også kommuner som støtter og lager gode opplegg i kommunen og sammen med lokallag. Bli inspirert og få kunnskap!

Følg lenken og les mer her: https://www.facebook.com/events/890117534824332/

Torsdag 15/8 kl.13.00-13.45  Torvscenen – Arendalsuka UNG

 «Hvordan være ung hvis faren din er syk, mora di er crazy eller lillebror skal dø?

Vi setter UNG Pårørende på dagsordenen og har fått det inn i hovedprogrammet. Sammen med Ung Kreft, BAR Barn av Rus , Nasjonalforeningen Demens Ung og LHL Hjerneslag Ung vil vi snakke med unge pårørende om deres hverdag. Dette blir ledet av psykolog Peder Kjøs , kjent fra NRK serien «Jeg mot meg»

Følg lenken og les mer her: https://www.facebook.com/events/364294164287755/

I tillegg til disse 3 egne arrangementene vil vi delta i debatter hos andre.

Du kan derfor også møte oss her

Onsdag 14/ 8 kl 9-10 Madam Reiersen – «Alene hjemme versjon 2019» om at eldre skal bo hjemme lengst mulig

https://www.facebook.com/events/1358948930920609/

Onsdag 14/8 kl. 14-15.30  Bankgården – «Leve hele livet hjemme – hvilke ressurser kreves? « 

https://www.facebook.com/events/2836105299750044/

Onsdag 14/ 8 kl.18-19.30 Teltscenen på ferjekaia – «Hvordan skape bedre måltider for eldre og pleietrengende»

https://www.facebook.com/events/407377223198772/

Torsdag 15/8 kl.16-18 – Pigene på Torvet – «Psykisk helsetjeneste – Samhandling Spes. helsetjeneste og kommune»

https://www.facebook.com/events/359392478082557/