I Pårørendeundersøkelsen 2017 med 6015 svar sa over 2319 at de var pårørende til noen innen psykisk helse og rus.

2017 Raskefakta-psykiskhelse

Det er grunnlag for å lage et eget faktark for denne gruppen pårørende.

Du kan laste ned til eget bruk her

Husk å kreditere hvor du fant informasjonen