I kommunene estimeres det at pårørendes innsats utgjør nær 50 % av all omsorgen som ytes.

Pårørende og familieomsorg  tilsvarer årlig rundt 110.000 årsverk (SSB) i ubetalt omsorg.

De sparer dermed samfunnet for minst 40 milliarder kroner om vi skulle vurdert mot ren lønnskompensasjon.

Dette er antagelig et forsiktig anslag.

Å ta vare på pårørende og legge til rette for et bedre arbeidsliv for de som skal kombinere jobb og omsorg er et av de områder vi må forbedre for fremtiden.