Skip to content

Pårørendeundersøkelsen

Å lytte til pårørende

Vi trenger kunnskap og tilbakemeldinger fra de som er eller nylig har vært pårørende!

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, partner, barnet sitt, søsken eller andre som trenger dem.

Allikevel blir pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har du det egentlig?” eller “Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?”

Landsdekkende Pårørendeundersøkelse vil bli gjennomført av oss med jevne mellomrom.

Hvordan pårørende har det, hva de gjør og trenger hjelp med, et arbeidsliv  tilpasset pårørende som kombinerer jobb og omsorg og det å få ulike virkelmidler til ulike livsfaser er viktg.

Derfor er det EKSTRA viktig at du som pårørende svarer, så vi kan stå sammen for de stemmene som ikke blir hørt.

Målet? Når Pårørende forteller hvordan de har det kan det øke forståelsen og gjøre det mulig å presse på for forbedringer.

Jo flere som svarer – desto mer må de ansvarlige høre på oss.

I 2016 svarte 3127 på undersøkelsen – i 2017 svarte 6025 .

Jo flere vi får med når vi spør, desto  større tyngde i stemmene til de som deltar.