Skip to content

Ta testen

Er du pårørende?

Denne filmen fra Helsedirektoratet viser mennesker i ulike situasjoner som er pårørende.

Mange ser ikke på seg selv som en «pårørende», de bare «hjelper til». Det kan også være at du ikke er i familie til den du hjelper, men du er likevel den som stiller opp og som gjør det som «ingen» andre gjør.

Spør deg selv: Er du en som hjelper til – og da i en pårørendesituasjon?

Her er noen spørsmål å reflektere over:

  1. Er du ofte bekymret for din nærmeste eller over situasjonen til noen du hjelper?
  2. Har du opplevd endringer i hans eller hennes personlighet og/eller fysisk/psykisk helse?
  3. Opplever du, at din egen hverdag har blitt mer presset?
  4. Setter du dine egne behov og ønsker til side for å hjelpe andre?
  5. Er du bekymret og sover dårligere om natten, har vanskelig for å sovne eller sover i kortere perioder enn før?
  6. Synes du at din egen helse er dårligere enn før?
  7. Føler du deg innimellom ensom,isolert og oversett?
  8. Har fordelingen av oppgaver i din familie forandret seg?
  9. Bekymrer du deg mer enn før for jobben og økonomisk situasjon eller om du klarer å fullføre studier?
  10. Har du noen som kan ta over for deg, om du ikke kan være der for den du hjelper?

!