Skip to content

Senk sykefraværet

Bli en pårørendevennlig bedrift

  Rådgivning for bedrifter som ønsker et lavere sykefravær

  Tallene og ordene fra tusenvis av pårørende lyver ikke. Mange forteller om høyt sykefravær og mange årsverk går tapt fordi arbeidslivet er for lite tilpasset ansatte som må kombinere arbeidslivet med å hjelpe sine nærstående syke eller eldre.

  Dette er et paradoks fordi de fleste pårørende vil jobbe når de kan og beholde tilhørigheten til arbeidslivet.
 Og om èn i familien er syk, så trengs inntekter for å betale regninger og utgifter fra den gjenværende.

  Pårørendealliansen tilbyr rådgivning til og medlemskap for bedrifter som ønsker å bli pårørendevennlige. Det bør være mulig å legge til rette for denne omsorgen, slik vi har gjort for småbarnsforeldre!

  Mangfold – inkludering – diversity – likestilling.

  Mange store ord brukes for å vise at man som arbeidsgiver er bevisst på at ansatte representerer ulike grupper med ulik bakgrunn og derfor må både ledes og følges opp ulikt.

  Alle vet for eksempel at småbarnsforeldre trenger fleksibilitet og tilpasning, de har rettigheter og det er aksept for at de må kanskje jobbe noe annerledes i denne perioden av livet.

  Skal vi måtte sykemelde oss fordi vi er pårørende?

  Det er stor sannsynlighet at det på enhver arbeidsplass også finnes ansatte som har omsorg for andre enn små barn. Disse ansatte kan også kan trenge fleksibilitet – forståelse og noen muligheter som gjør at de klarer å takle dette, fremfor at det blir en sykemelding som blir løsningen.

  De fleste av oss vil med økende livslengde oppleve at noen blir syke eller eldre i vår familie, mest sannsynlig foreldre , partner eller voksne barn. Dette kan være intenst og kortvarig eller det kan pågå i mange år, alt ut fra diagnoser og tilstander. Å løse det med sykemelding er lite lønnsomt for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det finnes mange muligheter før det kommer så langt.

  Vi har svar fra over 6000 pårørende som forteller om hvordanpårørenderollen kan påvirke arbeidslivet. Les mer ved å trykke på knappen under.

  Dette kommer vi gjerne til deg og tar en gjennomgang av, for enhver bevisst arbeidsgiver og HR ansvarlig må ta dette med inn i sin planlegging fremover.