Skip to content

For bedrifter og organisasjoner

Bli en alliansepartner

Vis at dere vil gjøre en innsats for pårørende

Både organisasjoner og bedrifter kan bli alliansepartner hos Pårørendealliansen. Å være alliansepartner viser at man vil gjøre en innsats sammen med andre for å synliggjøre, anerkjenne og arbeide for bedre vilkår for pårørende og familieomsorg i eget område og sammen med andre i samfunnet.

Kontakt oss på +47 917 53 806 eller ava@parorendealliansen.no for å bli med.

Få tilgang til all vår kunnskap

Våre alliansepartnere får tilgang til alle våre rapporter, undersøkelser og annet nyttig materiell.

Medlemskapet inkluderer

✓ Tilgang til faglige møter og seminarer, informasjon og nyhetsbrev

✓ Tilgang til rapporter, undersøkelser og egne interne medlemssider

✓ Invitasjon til nettverksarbeid på relevante områder

✓ Mulighet for samarbeid om ulike debatter, tema etc

Noen av våre alliansepartnere

Hvem kan bli alliansepartner?
  1. Frivillige og ideelle organisasjoner
  2. Norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
  3. Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og fagforbund
  4. Offentlige instanser og etater
  5. Private bedrifter og stiftelser

Forutsetning for partnerskap er at man støtter opp under Pårørendealliansen sin visjon og formål i vedtektene.

Formål med medlemskapet

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen skal være kunnskapsbasert og innhente kunnskap fra og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og fag-  og forskningsmiljøer.

Vilkår og vedtekter

Vilkår og vedtekter finner du her.

Kontingent
  • Medlemskap med stemmerett kr 5000,-
  • Medlemskap kr 2500,-

Faktureres fortløpende etter godkjenning av medlemskap i styret og gjelder for kalenderår.

Hvordan søke medlemskap?

Her kan du laste ned skjema for søknad om medlemskap.

Send deretter skjemaet til oss på mail.

 

Annen støtte

Pårørendealliansen kan etter etisk utarbeidede retningslinjer, motta sponsorstøtte og annen støtte til drift og arrangementer uten gjenytelser. Dersom du, din bedrift eller organisasjon ønsker å støtte oss, kan du lese mer om dette på siden støtt oss.